Najava seminara

ponedjeljak 15. travnja 2024. u 17:15 sati, u predavaonici 201, PMF-MO

SAŽETAK: Vizualizacija podataka je grafički prikaz informacija i podataka. Koristeći tablice, grafove i mape, alati za vizualizaciju podataka omogućuju razumijevanje trendova i obrazaca u podacima. Jedan od takvih alata je Tableau koji je već više godina za redom među najboljim alatima za analizu i vizualizaciju podataka. U ovom izlaganju uvjerit ćemo se u važnost vizualizacije podataka u svakodnevnom životu. Također, predstavit ćemo alat Tableau, od mogućih načina pripreme podataka, do prikaza grafova, mapa i izrade interaktivnih prezentacija.

Foto (s nekih održanih seminara)