Najava seminara

… u … sati, u predavaonici …, PMF-MO

SAŽETAK: …

Foto (s nekih održanih seminara)