Najava seminara

ponedjeljak … u 17:15 sati, u predavaonici 201, PMF-MO

SAŽETAK:

Foto (s nekih održanih seminara)