SLOM – indeks svih seminara po predavačima

Za predavanja do 2002. za koja nije poznat točan datum, naslovi i predavači navedeni su prema izvještajima u godišnjaku Glasnika matematičkog, a navedena je samo godina (pritom se izvještaji u godišnjaku odnose na akademsku godinu, pa npr. ako je navedena 1976, to znači da je seminar održan u ak. god. 1975/76). Seminari održani prije 1965. ovdje nisu navedeni, jer su u tadašnjim izvještajima navedene samo okvirne teme, a ne i predavači. Svi ispravci i dopune ovdje navedenih podataka su dobrodošli.

 • Tin Adlešić
  • Prošireni modeli teorije skupova, 8. 2. i 15. 2. 2021.
  • Formalni pristup stratifikaciji u NF/NFU, 13. 12. i 20. 12. 2021.
  • Aksiomatizacije i modeli teorije NFU, 13. 2. 2023.
  • Goldblatt-Thomasonov teorem bez pretpostavke elementarnosti, 11. 12. 2023.
 • Stanislav V. Aljošin
  • Strukturna teorija konačnih automata (na ruskom), 16. 12. 1985.
 • Lennart Aqvist
  • Nestandardne logike, 1976.
  • Muzika sa skupovno-teorijskog stanovišta, 1976.
 • B. Arsova
  • Gramatike, 1974.
 • Domagoj Babić
  • Malware analysis with tree automata inference, 20. 6. 2012.
 • Tajana Ban Kirigin
  • Približavanje dvaju pogleda na kriptografiju, 2002.
  • Logika višeg reda i sustav Isabelle, 14. 6. i 21. 6. 2004.
  • Progresivni sustavi suradnje, 5. 6. 2010.
  • Diskretno i kontinuirano vrijeme u multiset rewriting modelu, 2. 11. 2015.
  • Modeliranje resursa u verifikaciji sigurnosnih protokola, 23. 11. 2020.
 • Martina Barberić
  • Različitost modalnih logika, 5. 5. 2007.
 • Matija Bašić
  • Toposi u logici i nezavisnot hipoteze kontinuuma, 19. 9. i 26. 9. 2011.
 • Andrej Bauer
  • 22N, 5. 1. 2010.
  • Constructions as foundations of mathematics, 10. 12. 2018.
 • Jelena Beban
  • Princip zavisnosti izbora i izmjerivost skupova, 1977.
 • Darko Biljaković
  • Nestandardna aritmetika i analiza, 1975.
  • Jezici višeg reda s tipovima, 1975.
  • Ultraprodukti višeg reda po A. R. Bernsteinu, 1976.
  • Polja generaliziranih redova potencija, 1980.
  • Saturirani modeli, 1980.
  • Uređene strukture tipa hx, 1981.
  • O raznim pristupima infinitezimalima, 1983.
  • Rekurzivni modeli otvorene indukcije s prim-elementima, 1995.
  • Modeli otvorene indukcije – ireducibilni elementi, 1997.
  • Rekurzivni modeli otvorene indukcije, 1998.
  • O generaliziranim redovima potencija, 2002.
  • Eksponencijalni prsteni otvorene indukcije, 2002.
  • Nestandardni pristup generaliziranim redovima potencija, 17. 3, 24. 3. i 31. 3. 2003.
  • Generalizirane diferencije generaliziranih redova potencija i primjena, 20. 6. 2005.
  • Generalizirani redni brojevi i primjena na generalizirane redove potencija, 8. 5. 2006.
  • Primjedbe na rad D. Pittelouda »Algebraic properties of rings of generalized power series«, 9. 10. 2006.
  • Nefaktorizabilnost kvocijentnog prstena generaliziranih redova potencija s nepozitivnim eksponentima po Berarduccijevom idealu, 11. 2. 2008.
 • Ivan Boh
  • Selected problems in medieval (alethic and epistemic) modal logic, 16. 2. 1983.
 • Goran Bokun
  • Goldblatt-Thomasonov teorem, 9. 12. i 16. 12. 2002.
 • Domagoj Bošnjak
  • Teorija grubih skupova, 18. 3. 2019.
 • Matko Botinčan
  • Deskriptivna teorija složenosti: Može li se logikom uhvatiti pojedina klasa složenosti?, 5. 7. 2004.
  • Nula-jedan zakoni, 15. 11. i 22. 11. 2004.
  • Model-checking igre u deskriptivnoj teoriji složenosti, 10. 1. 2005.
  • Beskonačne igre, 17. 1. i 24. 1. 2005.
  • Algoritmi za igre parnosti, 14. 2. 2005.
  • Verifikacija modela za logike s operatorom najveće (najmanje) čvrste točke, 21. 2. 2005.
  • Igre s povratom i inflatorne fiksne točke, 28. 2. 2005.
  • Tree-width i robber-and-cops, 27. 3. 2006.
  • Entanglement i thief-and-detectives, 3. 4. 2006.
  • Distribuirani algoritmi – studijski primjer memorijskog modela Jave, 4. 6. 2007.
  • Formal verification-driven concurrent program synthesis, 19. 12. 2012.
 • Juraj Brigljević
  • Rješavanje problema maksimalnog težinskog nezavisnog skupa, 13. 11. 2023.
 • Walter Bucher
  • An application of well-quasi-order theory to regularity problems of formal languages, 11. 12. 1985.
 • Zvonimir Bujanović
  • Fragmenti logike prvog reda s konačno mnogo varijabli, 4. 11. i 8. 11. 2004.
 • David Cohen
  • Toward a relativistic logic, 1992.
 • Vedran Čačić
  • Banach-Tarskijev paradoks, 2002.
  • Banach-Tarskijev “paradoks” u nižim dimenzijama, 20. 1. 2003.
  • Konstruktibilni skupovi, 19. 1, 26. 1, 2. 2. i 9. 2. 2004. i 30. 5, 6. 6. i 13. 6. 2005.
  • Hanfov i Gaifmanov teorem, 28. 11, 5. 12. i 12. 12. 2005.
  • Sustav NuPRL i teorija tipova, 10. 4. i 24. 4. 2006.
  • Nezavisnost hipoteze kontinuuma, 29. 5, 12. 6, 19. 6, 11. 9. i 18. 9. 2006.
  • Nezavisnost aksioma izbora, 25. 9. 2006.
  • Dekorirani uređaji i teorija konkatenacije, 22. 10. i 29. 10. 2007.
  • Kanonska konstrukcija konkretnih reprezentacija konkatenacijskih struktura, 10. 11. i 17. 11. 2008.
  • Prirodni stringovi, 1. 12. 2008.
  • Rješenje jedne varijante jednog problema sumabilnosti redova, 16. 2. 2009.
  • (i M. Doko) Logic Colloquium ’09: Iskustva i odabrane teme, 9. 11. 2009.
  • Normalne forme za logiku interpretabilnosti, 13. 12. i 20. 12. 2010.
  • Generalizirani trag za logiku interpretabilnosti, 6. 6. 2011.
  • Bisimulacijske igre na Veltmanovim modelima, 13. 6. 2011.
  • Univerzalni Veltmanov model, 12. 12. 2011.
  • Složenost zatvorenog fragmenta logike interpretabilnosti IL0, 12. 12. 2011.
  • Koliko zatvorenih IL formula ima normalnu formu?, 12. 10. 2015.
  • Ispunjivost čvor-formula CPDL(¬) je EXPTIME-potpuna, 23. 10, 30. 10. i 6. 11. 2017.
  • Büchijevi automati koji prepoznaju Hintikkina stabla, 29. 4, 6. 5. i 13. 5. 2019.
  • Račun induktivnih konstrukcija, 11. 5, 18. 5, 25. 5. i 1. 6. 2020.
  • Teorem Tarskog u teoriji NFU, 22. 5. 2023.
  • Proširenje signature teorije NFU, 6. 11. i 27. 11. 2023.
 • N. Čepulić
  • O relativno slobodnim grupama algebarskih mnogostrukosti, 1968.
 • Mirko Čubrilo
  • Biti beskonačnodimenzionalni vektorski prostor nije svojstvo prvog reda, 1980.
  • Hahn-Banachov teorem, 1984.
 • Boris Čulina
  • Teorem Tarskoga o nedefinabilnosti istine i Gödelov prvi teorem, 1990.
  • Aksiomi za Vω, 1992.
  • Neutemeljeni skupovi, 1993.
  • Induktivne definicije konačnog skupa i ordinala, 1994.
  • Neke varijante aksioma neutemeljenosti, 1994.
  • Neutemeljeni skupovi, 1995.
  • Logički princip ograničene veličine, 1998.
  • Logička analiza pojma istine, 1. 12, 8. 12, 15. 12, 22. 12. 2003. i 12. 1. 2004.
 • France Dacar
  • Drvaste strukture, 1968.
  • Struktura konačnih distributivnih mreža, 1969.
 • Michael Detlefsen
  • A new look on Hilbert’s program, 24. 3. 1982.
 • Vladimir Devidé
  • O nekim problemima Peanove aksiomatike, 1966.
 • Marko Doko
  • Kardinalna aritmetika, 13. 11. 2006.
  • Chaitinov dokaz nepotpunosti, 15. 5. 2007.
  • Nepotpunost kao posljedica slučajnosti, 11. 6. 2007.
  • Apsolutna konvergencija hiperredova, 15. 6. 2009.
  • (i V. Čačić) Logic Colloquium ’09: Iskustva i odabrane teme, 9. 11. 2009.
  • Primjena separacijske logike na liste s preskocima, 25. 2. 2013.
  • Formalizacija relaksiranih memorijskih modela, 7. 1. 2014.
  • FSL: logika za C11 memorijske ograde, 7. 1. 2015.
  • Oslabljeni memorijski modeli iz perspektive logičara, 14. 3. 2016.
  • Verifikacija ARC algoritma, 8. 5. 2017.
  • Separacijska logika za obećavajuću semantiku, 28. 5. 2018.
 • Kosta Došen
  • Hijerarhijski sistemi sekventi, 21. 2. 1984.
  • Logike i strukturna pravila, 23. 2. 1984.
 • Mirna Džamonja
  • Kardinalna aritmetika, 1. 6, 2. 6, 3. 6, 4. 6. i 5. 6. 2009.
 • Ante Đerek
  • Nepotpunost aritmetike i složenost teorije zbrajanja, 2001.
 • Ilijas Farah
  • Strongly self-absorbing C*-algebras and logic, 23. 4. 2024.
 • Svitan Gaborovič
  • Teoremi o omašivanju tipova, 1981.
  • O nekim osobinama jezika Lω1ω, 1983.
  • Separabilnost λ-terma, 1991.
  • Parcijalna kombinatorna logika i teorija skupova, 1992.
  • Parcijalne kombinatorne algebre, 1993.
  • Oslabljena adjunkcija, 1994.
  • Sigurnost presjeka u semantici modalnih jezika, 19. 12. 2005.
 • Ivan Gavran
  • Hibridni sustavi, 20. 1. 2014.
  • Deklarativno programiranje skupina robota, 19. 12. 2016.
  • Ophođenje s robotima – i prirodno i precizno, 22. 3. 2018.
  • Učenje temporalnih formula iz primjera, 11. 10. 2018.
  • Istovremeno učenje strategija i Mealyjevih mašina u RL-u, 21. 12. 2020.
 • Paola Glavan
  • Logika dinamičkih algebri, 1993.
  • Semantika sistema F i linearna logika, 1995.
  • Kada su dva algoritma jednaka?, 9. 6. 2008.
 • Boris Golub
  • Hilbertov deseti problem – dokaz da iz nerješivosti slijedi Gödelov prvi teorem, 23. 2. 2004.
 • Petar Gregorek
  • Neutemeljeni skupovi, 1992.
  • Primjer definabilnog nestandardnog modela realnih brojeva, 22. 12. 2014.
 • Gizela Gyarmati-Pavlić
  • (i Z. Mršić) Intuicionistička matematika, 1965.
  • Churchova teza, 1965.
  • Forsiranje u intuicionističkoj logici, 1972.
  • Peterine rekurzije, 1977.
 • Aleksandar Hatzivelkos
  • Kompleksna viševaljana logika, 2002.
  • Je li Cantor znao za Peanovu funkciju?, 28. 4. 2003.
  • Surealni brojevi, 18. 4, 25. 4. i 9. 5. 2005.
  • Bayesove mreže, 14. 12. 2009.
  • Mjera konsenzusa funkcija društvenog izbora, 23. 3. 2015. i 3. 10. 2016.
 • Ivo Herzog
  • Model theory of modules, 1996.
 • Marko Horvat
  • Protokoli od A do B, 11. 4. 2012.
  • Sigurnost nakon gubitka ključeva, 30. 9. 2013.
  • Improving the ISO/IEC 11770 standard for key management techniques, 24. 11. 2014.
  • Razbijanje modernih protokola pomoću računala, 14. 9. i 19. 10. 2015.
  • Automated analysis of TLS 1.3, 4. 4. 2016.
  • Izračunljive aproksimacije poluizračunljivih lančastih kontinuuma, 13. 9. 2021. 
 • Sebastijan Horvat
  • PSPACE-potpunost GL1, 4. 2. 2019.
  • Osiguravajuće oznake u dokazima potpunosti logika interpretabilnosti, 14. 9. 2020.
  • n-bisimulacije za generaliziranu Veltmanovu semantiku, 14. 6. 2021. 
  • Slabe bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku, 23. 5. 2022.
  • Bisimulacije i bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku, 27. 3. 2023.
  • Metoda selekcije za logiku interpretabilnosti IL s obzirom na Verbruggeinu semantiku, 4. 9. 2023.
 • Zvonko Iljazović
  • Rekurzivni realni brojevi, 3. 2. 2003.
  • Egzistencija rekurzivnih nultočaka, 23. 2. 2009.
  • Rekurzivni i korekurzivno prebrojivi podskupovi euklidskog prostora, 2. 3. 2009.
  • Ulančani i cirkularno ulančani korekurzivno prebrojivi skupovi, 9. 3. 2009.
  • Dekompozabilni lančasti kontinuumi i generalizacija ambijentnog prostora, 16. 3. i 30. 3. 2009.
  • Rekurzivnost lančastih i cirkularno lančastih skupova, 4. 1. 2010.
  • Strukture izračunljivosti, 7. 5. 2012.
 • Marijana Ivanković
  • Opći okviri, 7. 4. i 14. 4. 2003.
 • Sergej V. Jablonski
  • Pitanje potpunosti u k-valjanoj logici, 1974.
  • Matematička teorija testova, 1976.
 • Biljana Janeva
  • Konstruktivni metrički prostori, 1978-79.
 • Matea Jelić
  • Izračunljivost poopćenih grafova, 14. 2. 2023.
 • Marin Jezidžić
  • Metode kombiniranja klasifikatora te primjena na problemu prepoznavanja govora, 15. 1. 2024.
 • Heintz Joos
  • Dokaz Hilbertova teorema o nulištima pomoću teorije modela, 1972.
  • Saturiranje struktura, 1973.
 • Damjan Jovičić
  • Teorem potpunosti računa izjava i predikata algebarskim sredstvima, 1971.
  • Reprezentacije Booleovih algebri u skupu realizacija računa izjava, 1971.
  • Preneksna i Skolemova normalna forma, 1971.
  • Teoremi kompaktnosti, 1971.
  • Primjedbe W. A. Luxembourg na teorem Sikorskog o proširenju homomorfizma Booleovih algebri, 1973.
 • Ema Jurkin
  • Jónsson-Tarskijev teorem, 2002.
 • Ljerka Jukić
  • Gödelizacija aritmetičkih teorija, 27. 3. 2007.
  • Teorem o normalnoj formi za zatvoreni fragment logike interpretabilnosti, 21. 5. i 28. 5. 2007.
  • Hibridna logika, 26. 10. i 2. 11. 2009.
 • Miodrag Kapetanović
  • Tabloi i konačni modeli, 15. 4. 1985.
 • Vladimir Kirin
  • (i D. Stošić) Klasične i neklasične dvovaljane logike sudova, 1965.
  • Booleove algebre u klasičnoj logici sudova, 1966.
  • Prikaz disertacije »Ujęcia algebraiczne i gentzenowskie logik Posta«, 1967.
  • Teorem potpunosti užeg računa predikata, 1968.
  • Alternativne definicije logičkih funkcija, 1968.
  • Otvorene formule i Herbrandov teorem, 1971.
  • Uređene n-torke, 1973.
  • Prikaz trećine knjige C. C. Chang i H. J. Keisler, Model Theory, Amsterdam 1973, 1977.
  • O rastavu formule, 1980.
  • Craigov teorem u teoriji modela, 1980.
  • Kompaktnost i potpunost, 1980.
  • O sadržaju i opsegu pojma, 1986.
  • O definiciji funkcije, 1989.
 • Zlatko Klanac
  • Kripkeova semantika za modalne logike, 1983.
 • Milica Klaričić
  • Distribuirane dinamičke algebre, 1996.
 • Jelena Kovačić
  • Nedokazive formule u Peanovoj aritmetici, 4. 4. i 11. 4. 2011.
 • Danijel Kopčinović
  • Odlučivost modalnih logika, 16. 6. 2003.
 • Luka Krnić
  • Polivalentne logike, 1965.
  • Primjena matematičke logike u ispitivanju aksiomatika algebri, 1966.
  • Teorem potpunosti za skup Pk funkcija algebre logike, 1967.
  • Shefferove funkcije u trovaljanoj logici, 1972.
  • O višečlanim bazama u trovaljanoj logici, 1972. i 1973.
 • Aleksandar Kron
  • Analiza uzročnosti, 1980.
 • Branko Kronfeld
  • O nekim matematičkim problemima zasnivanja kibernetike, 1966.
 • Pano Kržovski
  • (i Z. Trampuž) Booleova algebra i kontaktne sheme, 1965.
 • Antonín Kučera
  • On a class of reals, degrees and properties of its members, 25. 5. 1981.
 • Valerij Kudrjavcev
  • O nekim aspektima teorije automata, 1975.
 • B. Kuzmanović
  • (i V. Martinis, V. Neuman) Teorija apstraktnih automata, 1965.
 • Ivana Kuzmanović
  • Cantorova normalna forma, 22. 5. 2007.
 • Davorin Kuzmić
  • Djelomično konstruktivni modeli, 1978-79. i 1981.
 • Bulcsú László
  • Lingvistički aspekt Booleovih funkcija, 1976.
 • Sandro Lovnički
  • Brojevni sustavi u λ-računu, 10. 6. 2019.
  • Kako smo se našli ovdje? Od paradoksa do strojeva, 5. 12. 2022.
 • Blaženka Lovrić-Mimica
  • Filozofski problemi zasnivanja matematike, 1966.
 • M. Lukić
  • Složenost po stanjima, 1978-79.
 • Kazimir Majorinc
  • Metoda logičkih jednadžbi za automatizirano nalaženje teorema, 1995.
  • Pravilo ekstenzije i ne-CNF propozicionalno zaključivanje, 1997.
  • Gallo-Scutella hijerarhija propozicionalnih formula, 1997.
  • Van Gelderova metoda za ne-CNF SAT-problem, 1997.
  • Teški slučajevi 3-SAT problema i Davis-Putnamov algoritam, 1998.
  • O B– i BM-particijama, 1999.
  • Dilema Elipsa-Kružnica i nasljedno nasljeđivanje, 1999.
 • Snježana Majstorović
  • Goodsteinov teorem, 22. 5. 2007.
 • Robert Manger
  • Rješavanje problema dvostruke rimske dominacije s minimalnom cijenom, 20. 5. 2024.
 • Helena Marciuš
  • Modalne logike metričkih prostora, 10. 6. 2024.
 • Marcel Maretić
  • Bayesove mreže (2), 11. 1. 2010.
  • Kauzalno modeliranje, 29. 3. 2010.
  • Multiplarne dedukcije, 14. 5. 2012.
  • Algoritamska ekvivalencija multiplarnih dedukcija i Bethovih tabloa, 29. 4. i 6. 5. 2013.
 • Stipe Marić
  • Logika konzervativnosti i druge podlogike sistema IL, 7. 3. i 14. 3. 2022.
  • Inkvizitivna modalna logika, 21. 11. 2022.
  • Bisimulacija u inkvizitivnoj modalnoj logici, 30. 1. 2023.
  • Filtracija i bisimulacijski kvocijent u inkvizitivnoj modalnoj logici, 11. 9. 2023.
 • Viktor Marić
  • Neelementarnost teorije dobrog uređenja, 1972.
 • Petar Marković
  • Univerzalna algebra i problem zadovoljenja uslova, 28. 11. 2016.
 • Vinko Martinis
  • (i B. Kuzmanović, V. Neuman) Teorija apstraktnih automata, 1965.
  • Minimizacija Booleovih funkcija, 1977.
 • Ines Marušić
  • Relating Arithmetic-Circuit Identity Testing to Multiplicity-Automaton Equivalence Testing, 25. 3. 2013.
  • Minimisation of multiplicity tree automata, 7. 1. 2016.
 • Ivan Matić
  • Metoda semantičkih stabala u modalnim logikama, 5. 5. 2007.
 • Tamas Mihalydeak
  • Tarskian and Husserlian models, 5. 6. 2006.
 • Mirko Mihaljinec
  • Algoritamski problemi algebre, 1965.
  • Elementarne teorije, 1966.
  • Neka granična pitanja algebre i matematičke logike, 1967.
  • O nekim klasama lokalno slobodnih aksiomatizabilnih algebri, 1968.
  • Konstruktivistički prikaz osnova matematike i Markovljev princip konstruktivnog izbora, 1971.
  • O konstruktivnoj semantici i historiji teorije algoritama, 1974.
  • Matijaševičev teorem, 1978-79.
  • O ispunjivosti propozicijskih formula, 1999.
  • Tautologije, 2000.
  • O eliminaciji kvantifikatora u aritmetici zbrajanja, 2001.
  • Diofantski skupovi i jednadžbe – paradigma matematičkih teorija, 17. 5. i 24. 5. 2004.
  • O Hiparh-Plutarhovim brojevima 103049 i 310952, 15. 5. 2006.
 • Matej Mihelčić
  • Formalna verifikacija GPGPU programa, 4. 1. 2013.
  • Redescription mining, 28. 9. 2015.
  • Sustav za višepogledno traženje redeskripcija, 3. 6. 2019.
  • Dubinska analiza podataka uz zaštitu privatnosti, 12. 4. 2021.
 • Luka Mikec
  • Topološka interpretacija sustava GL, 5. 10. 2015.
  • Topološka potpunost polimodalne logike dokazivosti, 14. 11. i 21. 11. 2016.
  • PSPACE-složenost logike interpretabilnosti, 9. 10. i 16. 10. 2017.
  • Potpunost logike interpretabilnosti ILP, 26. 3. 2018.
  • Potpunost i generalizirana Veltmanova semantika, 9. 4. 2018.
  • Potpunost logike ILW, 20. 5. 2019.
  • O logikama i semantikama za interpretabilnost, 9. 12. 2019.
  • Logika ILMS, 16. 12. 2019.
  • Problem potpunosti nekih logika oblika ILW + X, 4. 5. 2020.
  • Adekvatni skupovi formula za logike interpretabilnosti, 19. 10. 2020.
 • Mladen Mikša
  • Kako iz dokaza u malom prostoru dobiti uski dokaz, bez igara, 7. 1. 2013.
  • O polinomima i školskim pločama, 7. 1. 2014.
  • Složenost dokaza u polinomnom računu, 5. 1. 2015.
  • O složenosti plitkih dokaza, 11. 1. 2016.
  • Kako zamijeniti staru DNF formulu za novu KNF formulu, 16. 5. 2016.
 • Zdravko Mršić
  • (i G. Gyarmati) Intuicionistička matematika, 1965.
  • Polivalentne logike i fizikalne teorije, posebno kvantna mehanika, 1966.
 • V. Neuman
  • (i B. Kuzmanović, V. Martinis) Teorija apstraktnih automata, 1965.
 • Vivek Nigam
  • Symbolic timed trace equivalence, 17. 6. 2019.
 • Filip Nikšić
  • Propozicionalna dinamička logika, 16. 11. i 23. 11. 2009.
  • Tableau-bazirana metoda za odlučivanje ispunjivosti u propozicionalnoj dinamičkoj logici, 23. 4. 2012.
  • Petrijeve mreže i inkrementalno, induktivno pokrivanje, 18. 2. 2013.
  • Parikhov teorem, semilinearni skupovi i Presburgerova aritmetika, 14. 4. 2014.
  • An SMT-based approach to coverability analysis, 7. 1. 2015.
  • Hitting families of schedules, 6. 3. 2017.
  • Nasumično testiranje distribuiranih sustava, 23. 4. 2018.
  • Parcijalno uređeni tokovi podataka, 26. 10. 2020.
 • Josip Novak
  • Teorija kategorija i kvantno računanje, 16. 1. 2017.
 • Vedran Novaković
  • Ehrenfeucht-Fraïsseove igre, 13. 3. i 20. 3. 2007.
 • Tomislav Nürnberger
  • Strojevni jezici i računski strojevi, 1974.
 • Davor Obradović
  • Kategorijski apstraktni stroj, 1996.
 • Zoran Ognjanović
  • Logics with probability operators, 11. 1. 2021.
 • Grozdana Papić
  • Problemi odlučivosti u teoriji polja, 1969.
  • Herbrandov teorem, 1975.
  • Princip rezolucije, 1975.
  • Peadska polja, 1975.
  • Formalizacija peadskih polja, 1975.
 • Torrence Douglas Parsons
  • A splitting theorem for partitions of ordinals, 11. 3. 1985.
 • Bojan Pažek
  • Topološka semantika modalne logike, 26. 9. i 3. 10. 2016.
  • Izračunljivost skupova s nepovezanim komplementima, 13. 6. 2017. i 28. 6. 2018.
 • Tin Perkov
  • Definabilnost u modalnoj logici, 20. 9, 27. 9, 4. 10. i 11. 10. 2010.
  • Teoremi karakterizacije i očuvanja u modalnoj logici, 23. 5. i 20. 5. 2011.
  • Tableau-test invarijantnosti na bisimulacije, 28. 11. i 5. 12. 2011.
  • Van Benthemov teorem karakterizacije za logiku dokazivosti i interpretabilnosti, 3. 12. i 10. 12. 2012.
  • Filtracije generaliziranih Veltmanovih modela, 24. 2. 2014.
  • Svojstvo konačnih modela logika interpretabilnosti pomoću filtracija, 18. 5. 2015.
  • Problemi s karakterističnim formulama za bisimulacijske igre za IL, 25. 4. i 2. 5. 2022.
  • Transformacija Verbruggeinog modela u njemu bisimulirani Veltmanov model, 18. 9. 2023.
 • Grgur Petric Maretić
  • Separacija linearne temporalne logike i primjene, 16. 4. 2012.
  • Rastav usidrene linearne temporalne logike, 22. 4. 2014.
 • Svetozar Petrović
  • Kratki prikaz Lorenzenove operativne logike i matematike, 1977.
  • Lorenzova operativna logika, 1977. i 1978-79.
  • Dijaloška logika P. Lorenzena, 1978-79.
  • Kvantna logika, 1978-79.
  • Dijaloška logika, 1978-79.
  • Ekvivalentne formulacije dijaloške logike, 1978-79.
 • Ružica Piskač
  • O odlučivosti i složenosti Hornovih teorija, 2001.
  • The verification of a checker for priority queues, 23. 5. 2005.
  • Decision procedures for multisets with cardinality constraints, 3. 12. 2007.
  • Software synthesis using automated reasoning, 26. 11. 2012.
 • Mirko Polonijo
  • Jezici reprezentabilni u konačnim automatima, 1972.
 • Dora Predrijevac
  • Lindströmov teorem za modalnu logiku, 24. 11. 2003.
 • Slaviša Prešić
  • Jedan metod izgradnje logičkih formula, 1974.
 • Andreja Prijatelj
  • Intenzionalna logika, 22. 12. 1982.
  • Theory of intensional Lambek calculi, 4. 12. 1989.
 • Ivana Protrka
  • Modalna logika i prostor, 4. 7. 2016.
 • Gordan Radobolja
  • Karakterizacija sustava SS, 5. 5. 2007.
 • Sarah Rajtmajer
  • Eksplicitnost rekurzivnih funkcija, 6. 3. 2007.
 • Dora Raštegorac
  • Detaljan prikaz mogućnosti softvera Tableau, 15. 4. 2024.
 • Cecylia Rauszer
  • On intermediate logics, 1978-79.
 • Daniel Romano
  • Intuicionistička proširenja realnih brojeva, 13. 4, 4. 5. i 11. 5. 1981.
  • Kontruktivni pristup algebarskim brojevima, 21. 4. i 5. 5. 1982.
 • Dean Rosenzweig
  • Aksiomatska teorija složenih algoritama, 1973.
  • Teorija enumeracije, 1974.
  • O izbrojivim skupovima, 1974.
  • Smještavanje klasične logike u intuicionističku, 1975.
  • Univerzalni Markovljev algoritam, 1975.
  • Konstruktivna teorija integriranja, 1975.
  • Singularni pokrivači i njihova primjena, 1975.
  • Frekvencijsko zasnivanje konstruktivne teorije vjerojatnosti, 1977.
  • P-NP problem, 1978-79.
  • Teorija slučajnih nizova, 1978-79.
  • Prikaz knjige Conway »On numbers and games«, 1978-79.
  • Složenost algoritma, 1980.
  • Složenost ordinalnih rekurzija, 1980.
  • Stoneov teorem o reprezentaciji u konstruktivnoj matematici, 1981.
  • Slučajni nizovi – konstruktivna teorija slučajnosti, 1981.
  • Matematička logika i PNP-problem, 1982.
  • Rosserov teorem, 1982.
  • Brouwerovi ordinali, 1982.
  • λ-račun, 1983.
  • Račun kombinatora, 1983.
  • Scottov model λ-računa, 1983.
  • Intuicionistička teorija tipova, 1983.
  • Semantika teorije tipova, 1984.
  • Induktivne definicije, 1985.
  • Fregeove strukture, 1985.
  • Kategorije za računarce, 1986.
  • Primjene teorije kategorija u računarstvu, 1986.
  • Semantika programskih jezika i konstruktivna teorija tipova, 1987.
  • Semantika jezika L, 1987.
  • O vezi LISP-a i O-računa, 1987.
  • Martin-Löfova teorija tipova kao programski jezik, 1987.
  • O LISP-u kao funkcijskom jeziku, 1987.
  • Induktivne definicije, 1988.
  • Teorija kategorija kao računski formalizam, 1988.
  • Teorija kategorija kao strojni jezik, 1988.
  • Pojam razdvojenosti u konstruktivnoj algebri, 1988.
  • Paralelni računski procesi, 1988.
  • Semantika programskih jezika, 1989.
  • Mehanički dokaz Church-Rosserovog teorema, 1989.
  • Propozicije kao tipovi, 1990.
  • Gentzenov teorem o eliminaciji reza, 1990.
  • Linearna logika, 1990.
  • Dinamičke algebre i Prolog, 1991.
  • Dinamičke algebre i rezolucija, 1991.
  • Formalna analiza operacija assert i retract u Prologu, 1991.
  • Ima li klasična logika teoriju dokaza?, 1992.
  • Algoritamski problemi i šifriranje, 1992.
  • Univerzalni Turingov stroj, 1993.
  • Kemijski apstraktni stroj, 1993.
  • Korektnost pekarskog algoritma, 1994.
  • Linearna logika, 1995.
  • Čvrste točke u rekurziji, 1997.
  • O dilemi Elipsa-Kružnica, 1999.
  • Konačni automati, 1999.
  • Distribuirani apstraktni strojevi, 2000.
  • Javni ključevi, 2000.
  • Induktivne definicije, 2002.
  • Hibridna modalna logika, 5. 5. i 12. 5. 2003.
  • Taksonomija interaktivnih algoritama, 13. 2. i 20. 2. 2006.
  • Ramseyev teorem i terminacija programa, 10. 7. 2006.
 • Lovro Rožić
  • λ-račun i funkcijsko programiranje, 8. 12. 2014.
  • Formalni kriptografski dokazi u Coq-u, 13. 11. 2017.
 • Ljubica Sedmak
  • Hipoteza kontinuuma, 1972.
  • Poliadske algebre (po Halmosu), 1973.
  • Poliadske algebre, 1974.
 • Radovan Sedmak
  • Modalne logike, 1974.
  • Pravo i logika – Kangerova formalizacija, 1976.
  • Neki noviji smjerovi istraživanja izloženi na postdiplomskom kursu »Mathematical Theory of Computation« (Udine 24. 9. – 5. 10. 1984.), 1984.
  • Neki mogući argumenti za Churchovu tezu, 1986.
 • Jonathan P. Seldin
  • Functionality and combinatory logic, 1978-79.
  • Recent advances in Curry’s program, 1978-79.
 • Sandro Skansi
  • Cn sustavi logike formalne nekonzistentnosti, 22. 11. 2010.
  • Konstruktivni dokaz eliminacije reza za logiku drugog reda, 27. 5. 2013.
  • Permutacije pravila u sustavu sekvenata za logiku drugog reda, 21. 10. 2013.
 • Julije Skenderović
  • Teorija kategorija, 1967.
  • O kategoriji svih kategorija, 1968.
 • Radan Skorić
  • Temporalna logika, 30. 11. 2009.
 • Branimir Stojanović
  • Formalizacija funkcija društvenog izbora u logici prvog reda i logici sudova, 5. 11. 2018.
 • Domagoj Stošić
  • (i V. Kirin) Klasične i neklasične dvovaljane logike sudova, 1965.
  • O radu Univerziteta i matematičkog instituta u Rimu, 1966.
  • Gentzenov formalizam, 1967.
  • Dokaz zavisnosti Ackermanovog sustava za logiku stroge implikacije, 1973.
 • Tihana Strmečki
  • Okolinska semantika modalne logike, 20. 12. 2017.
 • Neva Slani
  • Temporalna logika, 2002.
  • Simbolička analiza tragova, 4. 11. i 11. 11. 2002.
  • Sigurno i ovlašteno korištenje resursa u otvorenim mrežama, 2. 2. 2009.
 • Andrej Ščedrov
  • Sistemi Myhilla, 1973.
  • Teorija formalnih sistema, 1974.
  • O problemu rješivosti sustava jednadžbi u riječima, 1974.
  • Markovljevi algoritmi nad abecedom i minimalne abecede, 1975.
  • Konstruktivna analiza po Martin-Löfu, 1975.
  • Daljnja izgradnja konstruktivne analize po Martin-Löfu, 1975.
  • Konstruktivna teorija mjere po Martin-Löfu, 1975.
  • Historijski i filozofski osvrt o prvom Gentzenovom dokazu o konzistentnosti aritmetike, 1976.
  • Gentzenov dokaz o konzistentnosti aritmetike po Bernaysovom izvještaju, 1976.
  • On intuitionistic theory of types – po knjizi Martin-Löfa, Stockholm 1974, 1976.
  • O odlučivosti teorije realno zatvorenih polja, 1977.
  • Real-time finite-state systems and linear logic, 1999.
  • Formal analysis of the Kerberos 5 authentication protocol, 5. 5. 2008.
  • Collaborative planning with privacy, 12. 5. 2008.
  • Toward an operational semantics for network datalog, 14. 6. 2010.
  • Declarative privacy policy: finite models and attribute-based encryption, 11. 6. 2012.
  • Undecidability of the Lambek calculus with relevant modality, 14. 7. 2017.
  • Subexponentials in non-commutative linear logic, 19. 6. 2018.
 • Vedran Šego
  • Proširenje temporalne logike, 27. 6. 2005.
 • Kajetan Šeper
  • (i A. Železnikar) Teorija algoritama, 1965.
  • Teorija algoritama, 1966.
  • Kombinatorička logika, 1967.
  • O S-autodualitetu, 1968.
  • Kriterij linearnosti finitarnih algebri, 1968.
  • Katalogiziranje klasa linearnih Postovih funkcija i primjena kombinatorne analize u teoriji Postovih funkcija, 1969.
  • Račun ekvivalentnosti Janovljevih operatorskih shema, 1972.
  • Složenost i slučajnost, 1973.
  • Formulacija principa inverzije, 1978-79.
  • Bachmanova teorija realnih brojeva u (metodičkoj) afirmativno-konstruktivnoj obradi, 1978-79.
  • Simetrija u logici, 1984.
  • Simetrizam, simetrična intuicionistička logika, 1987.
  • Neke negacije u CSL, pseudosistemi i deformacije, 1987.
  • Skolemova algebra, porijeklo i značaj, 1987.
  • O algebri σ-mreža i simetroida, 1988.
  • O sistemima H i ¬H, 1988.
 • Teo Šestak
  • Elementarna teorija kategorije skupova, 4. 3. 2024.
 • Zvonimir Šikić
  • Uvod u Gentzenova logička istraživanja, 1976.
  • Gentzenova logička istraživanja, 1976.
  • Gödelov teorem, 1977.
  • Ideje i rezultati teorije dokaza, 1977.
  • Dokaz dobre uređenosti ordinala manjih od ωω, 1977.
  • O jednoj nadopuni dokaza dobre uređenosti, 1977.
  • Rekurzivna neodlučivost problema omeđenosti rekurzivnih monotonih funkcija, 1978-79.
  • O potpunosti minimalne logike, 1978-79.
  • Leibniz-Cauchyjev, Weierstrassov i Robinsonov kontinuum, 1980.
  • Opća teorija dokaza, 1980.
  • Veza Craigove leme s Bethovim i Robinsonovim teoremom, 1980.
  • Semantike i potpunost, 1981.
  • Paradoks lašca u pozadini Tarskijevog teorema o nedefinabilnosti istine i Gödelovog teorema o nepotpunosti, 1982.
  • O značenju veznika i kvantifikatora, 1982.
  • O neodlučivim tvrdnjama proširenih sistema logike i pojmu istine, 1982.
  • O Rosserovu teoremu, 1982.
  • Definicija filtra motivirana pojmom reduciranog produkta, 1983.
  • Cantorov teorem i paradoksalni skupovi, 1983.
  • Neki novi paradoksi teorije skupova, 1983.
  • O mogućnosti jedne klasifikacije paradoksa, 1983.
  • Tri tipa dokaza Skolemovog teorema, 1983.
  • O prebrojivom nestandardnom modelu aritmetike, 1983.
  • Vennovi dijagrami i Aristotelova silogistika, 1983.
  • Booleovski dokaz odlučivosti monadske logike, 1983.
  • Quineova kritika modalne logike, 1983.
  • Tri stupnja modalnosti, 1983.
  • Føllesdalovo rješenje, 1983.
  • O logičkom sistemu L1, 1984.
  • Peacockov princip i Eulerova formula, 1984.
  • Epimenidov i slični paradoksi, 1984.
  • Povijest logaritama, 1984.
  • Algebarski i funkcijiski pristup logaritmima, 1984.
  • Singularne relacije logičke posljedice, 1985.
  • Pozitivnost i negativnost relacije logičke posljedice, 1985.
  • Multiplarne relacije logičke posljedice generirane pravilima, 1985.
  • Multiplarne varijante singularne relacije logičke posljedice, 1985.
  • Operatori zatvaranja, 1985.
  • O dokazima koji pretpostavljaju svoje postojanje, 1986.
  • Aksiomatizacija prirodnih brojeva, 1986.
  • Prividna teorija skupova, 1986.
  • Prividni skupovi i klase u teoriji skupova, 1986.
  • Teorija dokaza vs. teorija pravila, 1987.
  • Adekvatnost dokaza, 1987.
  • Adekvatnost prema premisama razvedenih dokaza, 1987.
  • Neadekvatnost razgranatih razvedenih dokaza, 1987.
  • Analitička i sintetička formulacija klasične logike, 1987.
  • Antiintuicionistička logika kao sistem prema premisama razvedenih dokaza sa složenim pravilima, 1987.
  • Logika i jezik, 1987.
  • O sistemima sekventi, 1987.
  • Novija filozofija matematike, 1988.
  • Geometrija u infinitezimalnom računu, 1988.
  • Booleovska logika općih termina, 1988.
  • Logika općih termina i odlučivost monadske logike, 1988.
  • Kriterij identiteta i aksiom izbora, 1988.
  • Predikati dokazivosti, 1989.
  • Smullyanov dokaz Gödelovog prvog teorema, 1989.
  • O dijagonalnoj lemi, 1989.
  • Relacija logičke posljedice, 1990.
  • Boolova operacija x+y, 1990.
  • Dokaz teorema rekurzije, 1990.
  • Russelova teorija tipova, 1991.
  • Neutemeljeni skupovi, 1992.
  • Tretmani o paradoksu lašca, 1992.
  • O raznim implikacijama, 1992.
  • Matematika izbornog sustava, 2000.
  • Vjerojatnosna logika, 2000.
  • Pitagorina ugađanja, 2001.
  • Gödelovi teoremi, ekvivalentnost čovjeka i stroja i evolucija, 2001.
  • Pravila djeljivosti, 2001.
  • O pravednoj razdiobi kolača, 2002.
  • Što su i čemu služe infinitezimali, 2002.
  • Zadnji Boolosov članak prije smrti, 25. 11. 2002.
  • Što se dogodilo s Pitagorinim zakonom malih brojeva? (s glazbenim primjerima), 10. 3. 2003.
  • Arrowljev teorem, 12. 2. 2007.
  • Što je logicizam i je li propao?, 26. 2. 2007.
  • Freilingovo opovrgnuće hipoteze kontinuuma, 28. 1. 2008.
  • Indukcija bez uređaja, 28. 1. 2008.
  • Neka poopćenja Schröder-Bernsteinovog teorema, 4. 2. 2008.
  • O jednom problemu sumabilnosti redova, 26. 1. 2009.
  • Kako opravdati aksiome teorije vjerojatnosti, 3. 5, 17. 5. i 24. 5. 2010.
  • Relacija posljedice i sustavi njenog izvođenja, 18. 10. i 8. 11. 2010.
  • Što dokazuje Arrowljev teorem?, 21. 1. 2013.
  • Parmenidov algoritam, 20. 5. 2013.
  • Algebarska analiza, 31. 3. 2014.
  • Eulerova greška, jednakost razlomaka, diferencijali,…, 9. 6. 2014.
  • Kako se staviti u kožu učenika?, 16. 6. 2014.
  • Jedan dokaz Arrowljeva teorema, 3. 11. 2014.
  • Indukcija vs. rekurzija, 3. 11. 2014.
  • O aksiomatizacijama prirodnih brojeva, 1. 12. 2014.
  • Što je vjerojatnosna logika?, 16. 11, 23. 11. i 30. 11. 2015.
  • Dugi dokazi kratkih teorema, 18. 1. 2016.
  • Löbov i Gödelov teorem, 18. 1. 2016.
  • Cantorov teorem i logički/skupovni paradoksi, 25. 1. 2016.
  • Sadržajno i formalno dokazivanje, 23. 5. 2016.
  • Načelo sigurne stvari i Simpsonov paradoks, 23. 5. 2016.
  • Cantor-Baire i Borel-Cousin teoremi, 27. 6. 2016.
  • Od lašca do Tarskog, Gödela i Rossera, 17. 10, 24. 10. i 7. 11. 2016.
  • Relacija logičke posljedice, 12. 12. 2016.
  • Skoro linearne funkcije kao realni brojevi, 6. 2. 2017.
  • Hölderov teorem, 13. 2. i 20. 2. 2017.
  • Intuicionistički ne znači singularno, 8. 1. 2018.
  • Geometrijska algebra, 5. 3. 2018.
  • Logički pogled na definicije, 7. 5. 2018.
  • Dokaz negacije hipoteze kontinuuma, 11. 6. 2018.
  • Obaranje obaranja hipoteze kontinuuma i obaranje Freilinga, 29. 10. 2018.
  • Aksiomatizacije i konstrukcije realnih brojeva, 14. 1. 2019.
  • Aksiomatizacije prirodnih brojeva bez injektivnosti sljedbenika, 30. 9. 2019.
  • O ekvivalenciji, dokazima obrata i neiterabilnosti indukcije, 3. 5. 2021.
  • Umovi, strojevi i Gödel, 15. 5. 2023.
  • Postoje li realni matematički koncepti?, 23. 10. 2023.
  • Wignerov problem i realni brojevi, 20. 11. 2023.
  • Konsonantnost i Pitagorin zakon malih brojeva, 25. 3. 2024.
 • Marija Šimić
  • Stoneov teorem reprezentacije Boolovih algebri, 2002.
 • Nenad Šuvak
  • Dokazi nepotpunosti bez dijagonalne leme, 3. 4. 2007.
 • Ivan Tomašić
  • Teorija klasifikacije, 1998.
  • Pojava kombinatornih geometrija u teoriji modela, 1999.
  • Jednostavne geometrijske teorije, 2002.
  • Poopćenje Weilovih hipoteza, 19. 12. 2002.
  • “Uvrnuti” teorem Čebotareva, 7. 7. 2008.
  • Diferencijske jednadžbe i iznimni polinomi, 10. 2. 2014.
  • Taova algebarska verzija Szemerédijeve leme o regularnosti, 17. 10. 2014.
  • O fundamentalnoj grupi u diferencijskoj geometriji, 13. 7. 2015.
  • Diferencijska algebra i simbolička dinamika, 21. 12. 2015.
  • Toposi i diferencijska algebra, 17. 12. 2018.
  • Galoisova teorija u toposima, 14. 12. 2020.
  • Mathematics in a topos, 15. 3. i 16. 3. 2022.
 • Lovorka Tomašić
  • Turingovi strojevi, 1965.
 • Tadeusz Traczyk
  • On recent developments in the field of Post algebras, 1978-79.
  • On some varieties of algebras arriving from set theory and logic, 1978-79.
 • Z. Trampuž
  • (i P. Kržovski) Booleova algebra i kontaktne sheme, 1965.
 • Miroslav Trninić
  • Matematička lingvistika, 1967.
 • Anita Turić
  • Dinamičke algebre i OCCAM, 1996.
 • Igor Urbiha
  • Modeli λ-računa, 1993.
  • Strukture za opisivanje vremena, 1994.
  • Dinamičke algebre i korektnost paralelnih programa, 1998.
 • Lucija Validžić
  • Maksimalne strukture izračunljivosti, 30. 1. 2017.
  • Topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti, 27. 9. i 4. 10. 2021.
  • Jedinstvenost struktura izračunljivosti, 22. 11. 2021.
 • Ivan Vazler
  • Reprezentabilnost eksplicitnih funkcija, 6. 3. 2007.
 • Mladen Vedriš
  • Prirodna interpretacija impredikativnih polimorfnih tipova, 1991.
  • Impredikativna teorija tipova, 1992.
 • Milovan Vinčić
  • Mnogostrukosti i kvazimnogostrukosti, 1972.
 • Domagoj Vrgoč
  • Morleyev teorem, 7. 5. 2007.
  • Random reals, 10. 3. i 17. 3. 2008.
  • Odlučivost i složenost modalnih logika, 8. 12. 2008.
  • Modalna logika u teoriji grafova, 8. 2. 2010.
  • Teorija modela za logike interpretabilnosti I: Veltmanovi modeli, 15. 3. i 22. 3. 2010.
  • Dinamička topološka logika, 26. 4. 2010.
  • Formalizmi za definiranje jezika nad beskonačnim abecedama, 21. 12. 2011.
  • Querying Graph Databases with XPath, 17. 12. 2012.
  • Regular formalisms for data words and data graphs, 23. 12. 2014.
  • Recursion in SPARQL, 12. 10. 2020.
  • Back to the baseline: How to evaluate navigational queries over graphs?, 4. 4. 2022. 
 • Đorđe Vukomanović
  • Implikacijske mreže, 25. 3. 1987.
 • Ante Vuković
  • Enumeracija oblika u trovalentnoj logici, 1975.
 • Mladen Vuković
  • Višesortni jezici i njihove elementarne interpretacije, 1989.
  • Standardne i Henkinove interpretacije logike drugog reda, 1989.
  • Neaksiomatizabilnost logike drugog reda, 1990.
  • Löwenheimov broj logike drugog reda, 1990.
  • Oreyev teorem, 1990.
  • Reprezentabilnost u aritmetici drugog reda, 1990.
  • Definabilni kvantifikatori, 1990.
  • Teorija skupova drugog reda, 1991.
  • Logika interpretabilnosti, 1991.
  • Novi dokaz teorema o fiksnoj točki za PRL, 1992.
  • Bethov teorem za PRL, 1992.
  • Neki otvoreni problemi logike dokazivosti i logike interpretabilnosti, 1993.
  • Kripkeova semantika za sistem s-L, 1994.
  • Lindströmovi teoremi, 1994.
  • Fraisséov teorem, 1994.
  • Kripkeove semantike za logike interpretabilnosti, 1995.
  • Generalizirana Veltmanova semantika, 1996.
  • Bisimulacije generaliziranih Veltmanovih modela, 1999.
  • Logička terminologija, 1999.
  • Logika interpretabilnosti, 1999.
  • Bisimulacije, 2001.
  • Nepotpunost modalnih logika, 2001.
  • Craigova lema u logici interpretabilnosti, 18. 11. 2002.
  • Goodsteinov teorem, 19. 5. 2003.
  • Teorija konačnih modela, 25. 10. 2004.
  • Konvolucijska formula za generalizirane redove potencija, 22. 4. 2013.
  • 50 godina Seminara za matematičku logiku i osnove matematike, 24. 2. 2014.
  • Prsteni generaliziranih redova potencija, 15. 12. 2014.
  • Generalizirani Veltmanovi modeli, 25. 4, 2. 5. i 9. 5. 2016.
  • Hindmanov teorem, 19. 4. 2021.
 • Berislav Žarnić
  • Praktični zaključak, 2000.
 • Anton Železnikar
  • (i K. Šeper) Teorija algoritama, 1965.
 • Goran Žužić
  • Universal optimality in distributed computing and its connections to diverse areas of theoretical computer science, 6. 6. 2022.