Tekst povodom 50. godišnjice Seminara

50 godina Seminara za matematičku logiku i osnove matematike

Tekst je 2014. godine objavljen u Prilozima Glasniku matematičkom.

Biografije bivših voditelja Seminara

akademik Vladimir Devidé

prof. dr. sc. Vladimir G. Kirin

prof. dr. sc. Kajetan Šeper

prof. dr. sc. Luka Krnić

prof. dr. sc. Mirko Mihaljinec